Charakterystyka Jana Pawła 2

Serwis znalezionych haseł

KONTAKT - Darmowe strony i fotoblogi

Temat: 100 DIAMENTÓW ! NAPRAWDĘ ! 100 DIAMENTÓW !
Cechy architektury baroku
Cechuje ją monumentalność, dynamika, bogactwo dekoracji i form ornamentalnych, hierarchizacja elementów kompozycyjnych kumulująca na osi środkowej. Efekty światłocieniowe uzyskiwane przez wygięcie elewacji, przerywanie gzymsów, wnętrza zdobione sztukateriami i malowidłami (często iluzjonistycznymi). Charakterystyczne dla epoki było organiczne łączenie architektury, malarstwa i rzeźby. W architekturze sakralnej najczęściej spotykany typ przestrzenny wywodzący się z rzymskiego kościoła Il GesĂş. Różnorodne rozwiązania elewacji i rzutów kościołów (fasady parawanowe, wieże, kopuły na skrzyżowaniu naw, plany podłużne, podłużno-centralne, eliptyczne). Monumentalne założenia klasztorne, zbliżone do pałacowych.


Przykłady architektury barokowej:

* Colonnata w Palazzo Spada
* Wnętrze bazyliki św. Jana na Lateranie
* Katedra w Turynie
* Kościół San Giuseppe w Mediolanie
* Zespół pałacowy Wersalu
* Pałacyk myśliwski Stupinigi
* Katedra św. Pawła w Londynie
* Katedra w Santiago de Compostella
* Bazylika św. Piotra w Rzymie
* Bazylika Il Gesu w Rzymie


Przykłady rzeźby barokowej:

* Melchiore Caffa – Ekstaza św. Katarzyny Sieneńskiej
* Pierre Puget – Niepokalana
* Gian Lorenzo Bernini – śmierć bł. Ludwiki Albertoni, Apollo i Dafne

Charakterystyka rzeźby barokowej

Wojna trzydziestoletnia i wynikające z niej konsekwencje miały największy wpływ na wstrzymanie rozwoju twórczości rzeźbiarskiej, szczególnie widoczne w architekturze. Zarówno protestancki patrycjat, jak i bogate mieszczaństwo Wrocławia zawsze posiadało wystarczająco dużo pieniędzy by móc wystawić ozdobne epitafia zmarłym członkom swoich rodzin. W kompozycjach tych prac główne zadanie spełniały płaskorzeźba i rzeźba pełnoplastyczna. Stanowi to uzasadnienie dużej liczby manierystycznych epitafiów, które poprzedzają i zazębiają się z pierwszymi barokowymi pracami rzeźbiarskimi. Dominującą rolę w twórczości barokowej na Śląsku odegrała wśród rzeźbiarzy wrocławskich i czasowo działających w tym mieście artystów znaczna grupa.

Wypisz cechy i przykłady Malarstwa Baroku
MALARSTWO
Malarstwo barokowe, było podporządkowane budowli, służąc albo uświetnieniu jej wnętrz, albo- jak w kościołach -podniesieniu religijnego nastroju. Było to malarstwo iluzjonistyczne, realizowane techniką freskową - w kościołach na sklepieniach i we wnętrzach kopuł, w pałacach zaś przede wszystkim na sufitach w formie tzw. plafonów. Malowidła posiadały jednaj jedną wspólną właściwość: były idealistyczne tzn. ukazywały postacie ludzkie oraz rzeczy i zjawiska w formie upiększonej, dalekiej od ich wyglądu w naturze. Barok był jednak epoką wspaniałego rozkwitu malarstwa realistycznego ukazującego ludzi prawdziwie, nie tylko w ich rzeczywistym wyglądzie ale także w ich przeżyciach i nastrojach. Malarstwo barokowe cechowało pogłębianie walorów kolorystycznych dzieła, operowanie światłem na obrazie wykorzystanie faktury w obrazie, pogłębianie ekspresji dramatycznej, lirycznej, bądź psychologicznej.
W miarę nastawania coraz to dalszych faz baroku rozwinęło się parę rodzajów malarstwa:
Malarstwo ścienne - to głównie malarstwo iluzjonistyczne. Barokowi twórcy poprzez mistrzowsko opracowane różne rodzaje perspektyw i stosowanie skrótów stwarzali swoimi dziełami wrażenie, że powierzchnia ściany i sklepienia to uciekająca w głąb przestrzeń otwarta lub ograniczona ramami architektury. Bardzo często barokowy fresk tworzył wrażenie zatarcia się granic między architekturą rzeczywistą i namalowaną. W Polsce malarstwo iluzjonistyczne występowało w kościołach dość często. Dobrym przykładem jest kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Następnym rodzajem malarstwa jest martwa natura - dosłowne tłumaczenie francuskiego wyrażenia "nature morte". Pierwotny sens tego gatunku malarskiego wziął się z języka holenderskiego, w którym "stilleven" oznacza ciche, spokojne życie - po prostu modele stojące w bezruchu. Mogą one być żywe, zwierzęce lub ludzkie. A zatem martwa natura to natura nieruchoma.
Kolejnym dominującym w baroku kierunkiem była postać ludzka. W jej przedstawieniu posługiwano się ekspresja, wyrażano ruch. Zmienił się też kanon piękna. Barokowa piękna kobieta to kobieta matka, taka która rodziła której brzuch nie jest płaski.
Rozwinęła się też sztuka pejzażu. Jednak w okresie baroku dominującą pozycję zachowała tematyka religijna, mityczna i alegoryczna.
W baroku nastąpił również rozkwit grafiku, a to dzięki rozwojowi techniki graficznych.
Wynaleziono techniki, jak:
- akwaforta
- akwatinta (kwasoryt płaszczyznowy)
- sucha igła
Źródło: topranking.pl/929/100,diamentow,naprawde,100,diamentow.phpTemat: BHP STUDIA PODYPLOMOWE W WAKACJE


Jako jednostka autoryzowana przez Politechnikę Krakowską Ogłaszamy nabór na
STUDIA PODYPLOMOWE EDYCJA WAKACYJNA
w zakresie : "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy"
Rok ak. 2005/2006
Nauka II semestry w I semestrze w ilości 251 godzin.

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

CEL STUDIÓW

Celowość uruchomienia takich studiów wynika z odpowiednich przepisów i
zarządzeń oraz zainteresowania Zakładów tą zawsze aktualną tematyką,
szczególnie jeżeli chodzi o kształtowanie i ochronę środowiska pracy jak i
nowych zadań zakładowych służb BHP.

ZAKRES TEMATYCZNY

Zagadnienia podstawowe zarządzania środowiskowego.
Regulacje prawne ochrony pracy
System ochrony pracy w Polsce
Rola inspekcji pracy w systemie zarządzania
Wypadkoznawstwo
Metody pracy służby BHP
Opieka medyczna i profilaktyka - kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
Szkolenia i budowanie świadomości pracowników - kurs pedagogiczny
Organizacja i metody szkolenia BHP
Wymagania dla budynków i pomieszczeń oraz urządzeń higienieczno-sanitarnych
Ochrona przeciwpożarowa
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe - charakterystyka
Podstawy systemu zarządzania BHP
Auditowanie systemu zarządzania BHP
Normalizacja i certyfikacja w systemie zarządzania BHP
Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania BHP
Przykłady wdrożenia systemu zarządzania BHP

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

Uczestnicy Studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów semestralnych oraz
egzaminu
dyplomowego otrzymują:
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydawane przez Politechnikę
Krakowską im. T. Kościuszki,
zaświadczenie ukończenia kursu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla służb BHP,
zaświadczenie o ukończeniu Kursu Pedagogicznego,
certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i
Higieną
Pracy.

ORGANIZACJA

Zajęcia na Studiach będą odbywać się od maja 2005 do pazdziernika 2005, w
każdą sobotę i w każdą niedzielę tak by zrobić dwa semestry w jednym.
Zajęcia prowadzić będą specjaliści z ww. tematyki.
Koszt uczestnictwa wynosi 3.500 zł (pracownicy PK - 3.000, studenci V roku -
2.500). Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach.
Czas trwania: od maja 2005 r. do pażdziernika 2005 r.

WYMAGANIA

Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (inż., mgr, lic.).
Uwaga! Uczestnikami studiów mogą być studenci V roku. W takim przypadku
wręczenie świadectwa może nastąpić dopiero po złożeniu w Centrum odpisu lub
kserokopii dyplomu ukończenia studiów.

Wymagane dokumenty: odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia Studiów
Wyższych,
dwa zdjęcia, ewentualna zgoda zakładu pracy, wypełniona i podpisana karta
zgłoszenia.

Inauguracja zajęć na Studiach Podyplomowych z dziedziny „Zarządzanie
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” w r. 2004/2005, połączona z
wręczeniem
indeksów, nastąpi w dniu 5 maja 2005 r. o godz. 9.30 w sali 2/12, bud, 6C, I
p., Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków (Czyżyny). POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Zajęcia na studiach będą odbywać się w BHP-EKSPERT 31-545 Kraków ul.
Mogilska 71A Sala nr 44 w następujących terminach:

• 7 i 8, 14 i 15, 21 i 22 maj 2005 r.
• 4 i 5, 11 i 12, 18 i 19 czerwiec 2005 r.
• 2 i 3, 9 i 10, 16 i 17, 23 i 24, 30i31 lipiec 2005 r.
• 6 i 7, 13 i14, 20 i 21, 2 i28 sierpień 2005 r.
• 3 i 4, 10 i 11, 17i 18 wrzesień 2005 r.

http://www.bhpekspert.istore.pl/

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


Źródło: topranking.pl/1736/bhp,studia,podyplomowe,w,wakacje.php


Temat: BHP STUDIA PODYPLOMOWE W WAKACJE
Jako jednostka autoryzowana przez Politechnikę Krakowską Ogłaszamy nabór na
STUDIA PODYPLOMOWE EDYCJA WAKACYJNA
w zakresie : "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy"
Rok ak. 2005/2006
Nauka II semestry w I semestrze w ilości 251 godzin.

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

CEL STUDIÓW

Celowość uruchomienia takich studiów wynika z odpowiednich przepisów i
zarządzeń oraz zainteresowania Zakładów tą zawsze aktualną tematyką,
szczególnie jeżeli chodzi o kształtowanie i ochronę środowiska pracy jak i
nowych zadań zakładowych służb BHP.

ZAKRES TEMATYCZNY

Zagadnienia podstawowe zarządzania środowiskowego.
Regulacje prawne ochrony pracy
System ochrony pracy w Polsce
Rola inspekcji pracy w systemie zarządzania
Wypadkoznawstwo
Metody pracy służby BHP
Opieka medyczna i profilaktyka - kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
Szkolenia i budowanie świadomości pracowników - kurs pedagogiczny
Organizacja i metody szkolenia BHP
Wymagania dla budynków i pomieszczeń oraz urządzeń higienieczno-sanitarnych
Ochrona przeciwpożarowa
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe - charakterystyka
Podstawy systemu zarządzania BHP
Auditowanie systemu zarządzania BHP
Normalizacja i certyfikacja w systemie zarządzania BHP
Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania BHP
Przykłady wdrożenia systemu zarządzania BHP

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

Uczestnicy Studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów semestralnych oraz egzaminu
dyplomowego otrzymują:
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydawane przez Politechnikę
Krakowską im. T. Kościuszki,
zaświadczenie ukończenia kursu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla służb BHP,
zaświadczenie o ukończeniu Kursu Pedagogicznego,
certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy.

ORGANIZACJA

Zajęcia na Studiach będą odbywać się od maja 2005 do pazdziernika 2005, w
każdą sobotę i w każdą niedzielę tak by zrobić dwa semestry w jednym.
Zajęcia prowadzić będą specjaliści z ww. tematyki.
Koszt uczestnictwa wynosi 3.500 zł (pracownicy PK - 3.000, studenci V roku -
2.500). Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach.
Czas trwania: od maja 2005 r. do pażdziernika 2005 r.

WYMAGANIA

Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (inż., mgr, lic.).
Uwaga! Uczestnikami studiów mogą być studenci V roku. W takim przypadku
wręczenie świadectwa może nastąpić dopiero po złożeniu w Centrum odpisu lub
kserokopii dyplomu ukończenia studiów.

Wymagane dokumenty: odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia Studiów Wyższych,
dwa zdjęcia, ewentualna zgoda zakładu pracy, wypełniona i podpisana karta
zgłoszenia.

Inauguracja zajęć na Studiach Podyplomowych z dziedziny „Zarządzanie
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” w r. 2004/2005, połączona z wręczeniem
indeksów, nastąpi w dniu 5 maja 2005 r. o godz. 9.30 w sali 2/12, bud, 6C, I
p., Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków (Czyżyny). POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Zajęcia na studiach będą odbywać się w BHP-EKSPERT 31-545 Kraków ul.
Mogilska 71A Sala nr 44 w następujących terminach:

• 7 i 8, 14 i 15, 21 i 22 maj 2005 r.
• 4 i 5, 11 i 12, 18 i 19 czerwiec 2005 r.
• 2 i 3, 9 i 10, 16 i 17, 23 i 24, 30i31 lipiec 2005 r.
• 6 i 7, 13 i14, 20 i 21, 2 i28 sierpień 2005 r.
• 3 i 4, 10 i 11, 17i 18 wrzesień 2005 r.

http://www.bhpekspert.istore.pl/sklep,94,11728160,36670272665015,03,,pl-
pln,162950,0.html


Źródło: topranking.pl/1736/bhp,studia,podyplomowe,w,wakacje.php